Gratis leverans över hela världen!

Norsk högkvalitativ produkt

Språkomkopplare:

Gratis leverans över hela världen!

Norsk högkvalitativ produkt

KÖPVILLKOR

Köpvillkoren gäller för all varuförsäljning från DR PILL till konsumenter vid försäljning från en webbutik. Beställningsbekräftelser och själva beställningarna utgör tillsammans med dessa villkor den totala avtalsgrunden för handeln. Parter för avtalets säljare: DR PILL

DR PILL har organisationsnummer 926 799 347 med returadress för produkter:

Filipstad brygge 1 0250 Oslo, Norge

Kundtjänstfrågor ska riktas till: support@drpill.no. Telefon +47 225 35 786 – måndag till torsdag mellan 10:00 och 14:00.

Köpare: Den person som står som köpare i produktbeställningen: Beställd produkt/tjänst: Din prenumeration

Avtal

När säljaren har mottagit beställningen blir avtalet giltigt för båda parter. Säljaren skickar beställningsbekräftelsen till köparen med e-post där de beställda produkterna, priset och leveransintervallet visas. Köparen är förpliktigad att kontrollera beställningen och genast meddela säljaren om beställningsbekräftelsen inte stämmer med den faktiska beställningen. Köparen finner följande villkor, information och en ångerrättsblankett bifogat beställningsbekräftelsen. Avtalsvillkoren kan ändras utan meddelande i händelse av särskilda behov och/eller på grund av myndighetsbeslut. Avtalet innebär att köparen godkänner uppdaterade/ändrade avtalsvillkor som inte i väsentlig grad är ogynnsamma för köparen. Nya avtalsvillkor tillkännages kontinuerligt på säljarens webbplats och gäller för kommande leveranser.

Försäljning och pris

Produkten säljs via en prenumeration utan tidsgräns. Genom att godkänna våra villkor ingår köparen att prenumerationsavtal om leverans av den beställda produkten, till angivet pris vid vilken tidpunkt som helst på produktens webbplats och/eller beställningsbekräftelse, inklusive moms och frakt. Varje paket innehåller tillräckligt mycket av produkten för 60 dagars konsumtion.

Leverans

Köparen åtar sig att meddela DR PILL om paketet inte anländer på förväntat datum.

Produkten levereras till köparens brevlåda. Förväntad leveranstid för den första försändelsen är upp till två veckor från beställningsdatumet. Om köparen inte meddelar att ett paket inte kommit i tid anses varorna som levererade och betalningskraven kvarstår.

Följande gäller för påföljande leveranser:

Köparen måste vara äldre än 18 år för att kunna beställa våra produkter. För beställningar inom Norge säljer DR PILL endast produkter som är klassificerade som kosttillskott och dessa kan säljas och köpas fritt i Norge. När det gäller försäljning av produkter till andra länder ses köparen som en importör av produkten till sitt land och måste agera i enlighet med gällande importregler, inklusive vad som lagligen kan importeras till det land som beställningen skickas till.

DR PILL har inget ansvar för förseningar eller returer på grund a tullkontroller, regler eller förbud som gör att produkten inte kan levereras.

I normala fall betalar DR PILL alla leveranskostnader. Dock kan DR PILL inte ta något ansvar för ändringar av regler eller extraordinära omständigheter som kan medföra sådana utgifter.

Leverans har skett när köparen eller hans / hennes representant har tagit över föremålet.

Om leveranstiden inte anges i beställningslösningen ska säljaren leverera varan till köparen inom en rimlig tidsram och senast 30 dagar efter att beställningen gjorts av kunden. Varan ska levereras till köparen såvida inte andra, särskilda arrangemang görs mellan parterna.

Avbeställning

Avbeställning måste ske senast 14 dagar efter det datum som står på fakturan för den produkt som skickats till köparen. Sista dagen för avbeställning står på fakturan och/eller på Min sida på säljarens webbplats. Avbeställning ska skickas till kundtjänst (se kontaktinformation) via e-post eller brev. När en avbeställning skickas brevledes är det poststämpelns datum som avgör om tidsgränsen hållits eller inte. Om avbeställningen kom in för sent förbinder sig köparen att ta emot nästa planerade leverans innan prenumerationen upphör. Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta leveranser av produkten och avsluta prenumerationen om betalning inte görs för två eller fler sändningar, eller om köparen av säljaren inte längre kan anses vara en trovärdig prenumerant.

Reklamation

Vi strävar efter att ha en hög kvalitetsförsäkring för våra varor. Skulle sändningen inte komma fram måste köparen kontakta kundtjänst så snart som möjligt, annars annulleras rätten till reklamation. Rätten att ställa krav på produkten är begränsad till angiven hållbarhetstid. Produkten ska förvaras torrt och kallt samt skyddad från direkt solljus.

Säljaren gör förbehåll avseende driftstopp, fel prissättning eller information som uppstod ur saker utom säljarens kontroll, inklusive tekniska problem, strömavbrott, överbelastning eller sabotage etc. Se även meddelanden om force majeure.

Betalning

Produkterna säljs som en prenumeration. Betalning kan ske via automatiska uttag från kort eller faktura. Vid betalning med kort godkänner du automatiskt uttag enligt prenumerationscykeln utifrån pris, vald kvantitet och intervall.

Kortbetalning görs via automatiska uttag av den kända och internationella betalningslösningen Stripe.

Ångerrätt och returrätt

Enligt lagen om ångerrätt gäller avbeställningsrätten i 14 dagar efter att ett avtal har ingåtts. Det innebär att köparen har rätt att ångra sig inom 14 dagar utan att behöva ange något skäl till detta. Ångerperioden varar i 14 dagar efter det datum då köparen får den första produkten i sin brevlåda.

Om paketet har skickats iväg innan ångerrätten har använts tas det för givet att försändelsen returneras i intakt skick i originalförpackningen och med ångerblanketten som medföljer den första leveransen ifylld. Köparen ska betala kostnaden för returen av försändelsen. Norska myndigheter har en fastställd livsmedelsklassificering för att säkerställa att ett livsmedel är hälsosamt och uppfyller kraven om kvalitetsförsäkring. Om ångerrätten tillämpas på produkter med bruten förpackning upprätthålls de ursprungliga kraven även om paketet skickas i retur. Köparen är ansvarig för alla skador på den returnerade produkten.

Om köparen har mottagit ett paket som hen inte beställt ska hen genast kontakta säljaren via e-post till kundtjänst: support@drpill.no

Returrrätten gäller endast för den första sändningen under ångerrätten. Ytterligare prenumerationspaket kan inte returneras. För paket som returneras utanför reglerna om ångerrätt eller utanför överenskommelsen med kundtjänst utgår oftast en returavgift på 150 NOK. Fakturor som utfärdats utanför ångerrätten krediteras inte. Vid retur av ett paket på grund av okänd adress utgår en postavgift på 79 NOK när paketet skickas till rätt adress.

Adressändring

Adressändring måste meddelas till säljaren så snart som möjligt. Det är köparens ansvar att meddela sin adress. Alla kostnader för sändningar till fel adress för att köparen inte meddelat en adressändring ska köparen stå för. Vår e-post för meddelanden: support@drpill.no

Marknadsföring

När du handlar av oss får du ett nyhetsbrev/en marknadsföringsbroschyr för våra varor och tjänster via brev, e-post, sms eller andra media som du har gett oss. Du kan alltid kontakta oss och säga att du inte vill ha mer marknadsföringsmaterial.

Personuppgifter

Säljaren garanterar att användningen och lagringen av personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi sparar inte känslig information eller kreditinformation.

Ansvar för fel

Säljaren är ansvarig för att säkerställa att produkten motsvarar det som anges i marknadsföringsdokumenten både avseende produktkvalitet och att våra kunder faktiskt får det som de har blivit lovade. Dock har säljaren inget ansvar för att produkten ska vara lämplig för en viss kund.

Produktinnehåll och dess effekt – användning av produkten

Säljaren avsäger sig allt ansvar för felaktig eller vårdslös användning av produkten. Produkten är registrerad som ett kosttillskott och/eller kosmetika i enlighet med norsk lag. Kosttillskott ersätter inte en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Kosttillskott ska förvaras utom räckhåll för barn.

Köparen måste följa de doseringsanvisningar som anges på förpackningen. Säljaren kan ändra produktens innehåll, sammansättning och förpackning utan att meddela eller särskilt informera köparen om detta så länge som produktens nya innehåll har samma effekt som innehållet i den ursprungliga produkten.

Skulle ändringarna i ett recept utgöra en fara när det gäller kända allergier/för allergiker ska säljaren utfärda ett skriftligt meddelande om detta. Produkten är ett kosttillskott eller en kosmetisk produkt där effekten kan komma från kliniska studier, litteratur som publicerats i dessa ämnen eller personliga erfarenheter från användare. Eftersom kosttillskott och kosmetika kan ha olika stor effekt på varje enskild individ kan inte de positiva effekterna garanteras för alla. Därför kan inte heller säljaren hållas ansvarig för förhållanden avseende ekonomi och hälsa som uppstått på grund av användningen av produkten.

Force majeure

Skulle en situation uppstå som gör det omöjligt för säljaren att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal, och som under vanliga regler om köprätt bedöms vara force majeure, upphör den berörda partens skyldigheter att gälla så länge som den extraordinära situationen föreligger. Force majeure kan till exempel orsakas av en lagändring, konflikt på arbetsmarknaden, strejk, lockout eller andra omständigheter som parterna inte kan styra över som krig, upplopp, brand, explosion eller statliga ingripanden. Det samma gäller för plötsliga ändringar i kraven om produktmärkning, varningstexter, försäljningsförbud eller myndighetsbeslut som påverkar marknaden och produkterna på ett negativt sätt, eller onormal nedgång på marknaden.

Säljaren gör förbehåll för driftstopp och felaktiga priser och information, som orsakats av omständigheter utom vår kontroll, inklusive tekniska problem, som strömavbrott, överbelastning och manipulering.

Lagstiftning och rättsutövning

Detta avtal lyder under norsk lag. Tvister mellan köparen och säljaren ska lösas via förhandlingar. Dessa ska äga rum i Oslo tingsrätt.

0
Your Cart
Empty CartBack to shop
Calculate Shipping