Gratis levering over hele verden!

Norsk høykvalitets produkt

Språkbryter:

Gratis levering over hele verden!

Norsk høykvalitets produkt

KJØPSBETINGELSER

Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra DR PILL til forbrukere når de selger fra en nettbutikk. Bekreftelse av bestillinger og selve bestillingene, sammen med disse vilkårene, utgjør det totale kontraktsgrunnlaget for handelen. Partene i avtaleselgeren: DR PILL

DR PILL har organisasjonsnummer 926 799 347 med returadresse for produkter:

Filipstad brygge 1 0250 Oslo -Norge

Kundeservicehenvendelser skal rettes til: support@drpill.no. Telefon: +47 225 35 786– mandag-torsdag fra 10.00 til 14.00.

Kjøper: Personen som er oppført som kjøper i produktordren: Bestilt produkt/tjeneste: Abonnementet ditt

Avtalen

Når bestillingen er mottatt av selgeren, er avtalen bindende for begge parter. Selgeren sender ordrebekreftelsen til kjøperen via e-post som viser bestilt(e) produkt(er), pris og leveringsintervall. Kjøper er forpliktet til å sjekke ordrebekreftelsen og varsle selger umiddelbart hvis ordrebekreftelsen ikke samsvarer med den faktiske bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen finner kjøper følgende vilkår og betingelser og informasjon, samt angrerettsdokument. Vilkårene i avtalen kan endres uten varsel ved spesielle behov og/eller pålegg fra offentlige myndigheter. Avtalen innebærer at Kjøper aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår som ikke er vesentlig ugunstige for Kjøper. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort fortløpende på selgers nettside og vil gjelde for videre leveranser.

Salg og pris

Produktet selges gjennom et abonnement uten tidsbegrensning. Ved å godta våre vilkår inngår kjøperen en abonnementsavtale med levering av det bestilte produktet, til den prisen som er angitt til enhver tid på produktets nettsted og / eller ordrebekreftelse, inkludert MVA og frakt. Hver pakke inneholder produkter som er tilstrekkelige for 60 dagers forbruk.

Levering

Kjøper forplikter seg til å varsle DR PILL, hvis pakken ikke kommer til forventet tid.

Produktet leveres til kjøperens postkasse. Forventet leveringstid for den første forsendelsen er opptil to uker fra bestillingsdatoen. Dersom Kjøper ikke varsler om manglende levering innen fristen, vil dette anses som om varene er levert og betalingskrav skal opprettholdes.

Følgende gjelder for påfølgende pakkeleveranser:

Kjøperen må være over 18 år for å bestille våre produkter. For bestillinger i og til Norge selger DR PILL kun produkter som er klassifisert som kosttilskudd, og disse kan fritt omsettes i Norge. Ved salg av produkter til andre land anses kjøperen som importør av produktet til sitt land og må handle i samsvar med reglene som gjelder for import, inkludert hva som lovlig kan importeres til landet som bestillingen sendes til.

DR PILL er ikke ansvarlig for forsinkelser eller returer på grunn av tollkontroll, regler eller forbud som hindrer produktet i å bli levert.

I normale tilfeller bærer DR PILL alle leveringskostnader. DR PILL kan imidlertid ikke ta ansvar for endringer i regler eller ekstraordinære omstendigheter som kan medføre slike utgifter.

Levering har skjedd når kjøperen eller hans / hennes representant har tatt varen i besittelse.

Hvis leveringstiden ikke er oppgitt i bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøperen innen en rimelig tidsramme og senest 30 dager etter at bestillingen er plassert av kunden. Varen skal leveres til kjøperen med mindre andre spesielle avtaler gjøres mellom partene.

Avbestilling

Avbestilling må skje innen 14 dager etter datoen for fakturaen for produktet som sendes til kjøperen. Den siste dagen for kansellering vises på fakturaen og / eller på Min side på selgerens nettsted. Avbestilling skal rettes til kundeservice (se kontaktinformasjon) og sendes via e-post eller brev. Når en avbestilling sendes per brev, gjelder den postmerkede datoen for å avgjøre om fristen er oppfylt eller ikke. Ved sen kansellering forplikter Kjøper seg til å motta neste planlagte levering før abonnementet utløper. Selger forbeholder seg retten til å stoppe leveranser av Produktet og kansellere abonnementet hvis betalingen ikke kommer for to eller flere forsendelser, eller hvis kjøperen ikke lenger kan betraktes av selgeren som en krediterbar abonnent.

Klager

Vi streber etter høy kvalitetssikring av våre varer. I tilfelle forsendelsesfeil, må kjøperen kontakte kundeservice så snart som mulig, ellers vil klageretten bli annullert. Retten til å kreve produktet er begrenset til den angitte holdbarheten. Produktet må holdes i tørre og kjølige forhold, og borte fra direkte sollys.

Selger foretar reservasjoner med hensyn til nedetid, feil i priser eller informasjon som skyldes forhold utenfor selgers kontroll, inkludert tekniske problemer, strømbrudd, overbelastning og sabotasje, etc. Se også uttalelser knyttet til Force Majeure.

Betaling

Produktene selges som et abonnement. Betaling kan gjøres ved automatiske uttak fra kort eller fakturaer. Når du betaler med kort, godtar du automatisk uttak i henhold til abonnementssyklusen basert på pris, valgt antall og intervall.

Betaling med kort gjøres med automatiske uttak av den anerkjente og internasjonale betalingsløsningen Stripe.

Angre- og returrett

I henhold til angrerettsloven er angreretten gyldig i 14 dager etter inngåelse av avtale. Dette betyr at Kjøper har rett til å trekke seg fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn til dette. Uttaksperioden utløper 14 dager etter datoen da kjøperen mottar det første produktet til postkassen sin.

Hvis pakken er sendt før angreretten ble brukt, antas det at forsendelsen returneres intakt i originalemballasje med det utfylte uttaksskjemaet som følger med den første leveransen. Kjøper er forpliktet til å dekke retur porto. Norske myndigheter har en etablert matklassifisering for å sikre at den er sunn og oppfyller kvalitetssikringskravene. Hvis angreretten brukes på produkter der forseglingen er brutt, vil det opprinnelige kravet opprettholdes selv om pakken sendes i retur. Kjøperen vil være ansvarlig for eventuelle skader på det returnerte produktet.

Hvis kjøperen har mottatt en pakke som han / hun ikke har bestilt, bør de umiddelbart kontakte selgeren via kundeservice via e-post: support@drpill.no

Returretten gjelder bare for den første forsendelsen under angreretten. Flere abonnementspakker kan ikke returneres. Pakker som kommer tilbake utenfor reglene om angrerett eller utenfor avtalen med kundeservice, vil normalt medføre et returgebyr på 150 kroner. Fakturaer utstedt utenfor angreretten krediteres ikke. Ved retur av pakke på grunn av ukjent adresse påløper et portogebyr på NOK 79 når pakken sendes tilbake til riktig adresse.

Endring av adresse

Adresseendring skal meldes til selger så snart som mulig. Det er Kjøpers ansvar å varsle om flyttingen. Eventuelle kostnader knyttet til forsendelser som sendes uten adresseendring som varsles av kjøperen, må bæres av kjøperen. Vår e-post for varsler: support@drpill.no

Markedsføring

Når du kjøper hos oss, vil du motta nyhetsbrev/ markedsføringsbrosjyre for våre varer og tjenester via post, e-post, SMS eller andre medier du har gitt oss. Du kan alltid kontakte oss og gi oss beskjed om at du ikke ønsker ytterligere markedsføring.

Personopplysninger

Selger garanterer at bruk og lagring av personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personopplysningsloven. Vi lagrer ikke sensitiv informasjon eller kredittinformasjon.

Ansvar for feil

Selger er ansvarlig for at produktet samsvarer med det som er angitt i markedsføringsdokumentene – både når det gjelder produktkvalitet og i det faktum at våre kunder mottar det de er lovet. Selger er imidlertid ikke ansvarlig for at produktet passer for en bestemt kunde.

Produktinnhold og dens effekt – bruk av Produktet

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for feil eller uforsiktig bruk av Produktet. Produktet er registrert som kosttilskudd og/eller kosmetikk i henhold til norsk lov. Kosttilskudd er ingen erstatning for et variert kosthold. Anbefalt daglig dose må ikke overskrides. Kosttilskudd bør oppbevares utilgjengelig for barn.

Kjøperen må følge doseringsinstruksjonene som er angitt på emballasjen. Selgeren kan endre produktets innhold, sammensetning, emballasje uten varsel og uten å informere kjøperen om dette spesifikt, så lenge produktets nye innhold har samme effekt som innholdet i det opprinnelige produktet.

Ved endringer i resept som kan utgjøre en fare for kjente allergier/allergikere, skal Selger gi et skriftlig varsel om dette. Produktet er et kosttilskudd eller kosmetikkprodukt der effekten kan være et resultat av kliniske studier, litteraturen publisert om disse fagene, eller personlig erfaring fra brukere. Siden kosttilskudd eller kosmetikk kan ha en annen grad av effekt på hvert individ, kan den positive effekten ikke garanteres for alle; Selger kan derfor ikke holdes ansvarlig for økonomiske eller helsemessige forhold som oppstår ved bruk av Produktet.

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som ville gjøre det umulig for selger å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, og som etter ordinære kjøpsrettsregler anses som Force Majeure, vil den berørte partens forpliktelser opphøre så lenge den ekstraordinære situasjonen fortsetter. Force Majeure kan for eksempel være forårsaket av lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke kontrollerer, for eksempel krig, opprør, brann, eksplosjon eller regjeringsintervensjon. Det samme gjelder plutselige endringer i kravene til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutninger fra myndigheter som påvirker markedet og produktene i negativ retning, eller unormal nedgang i markedet.

Selgeren foretar reservasjoner om nedetid eller feil prising og informasjon, forårsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll, inkludert tekniske problemer, for eksempel strømbrudd, overbelastning og manipulering.

Lovgivning og jurisdiksjon

Denne avtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom Kjøper og Selger skal løses gjennom forhandlinger. Riktig sted for dette er Oslo tingrett

0
Handlekurven din
Empty CartBack to shop
Calculate Shipping